Bindernagel, Johann Wilhelm

Cca 1770 / 30. 3. 1845

Životopis

* cca 1770, Remstädt u Gothy, † 30. 3. 1845, Gotha
Původně byl truhlář, u Kleinsteubera se vyučil stavbě hudebních nástrojů, pak pomáhal
u Franze Antona Ernesta, od kterého převzal jeho model houslí. Nejprve stavěl jen harfy,
citery a housle. Ke stavbě kytar ho podnítila jeho žena, která na ni virtuózně hrála.

Signatura

Johann Wilhelm Bindernagel, Lautenmacher in Gotha

Prameny a literatura

Lütgendorff 1913: 74; Zuth 1926: 40