Bohland & Fuchs

[Kaiserl. königl. privileg. Musikinstrumenten Fabrik]

1870-1948

Životopis

Firmu založil v roce 1870 Gustav Bohland rozšířením své původní firmy (založeno 1850 jako Kaiserl. königl. privileg. Musikinstrumenten Fabrik) a navázáním společenství s Martinem Fuchsem. Oba firemní partneři spolupracovali zřejmě již dříve, v roce 1870 však začali používat název firmy jako „Bohland & Fuchs“ a na svých výrobcích uváděli ochrannou známku v podobě kotvy s písmeny „B“ a „F“. Vedoucím výroby byl Anton Dehmal, zkušený nástrojař, který se vyučil ve Vídni u Leopold Uhlmanna. Byla to první továrna v podkrušnohorské oblasti, která pracovala na parní pohon. Zaměstnávali asi 95 dělníků a ročně vyrobili přibližně 6000 hudebních nástrojů. Firma vyráběla také dětské hudební nástroje. Po smrti obou zakladatelů převzali vedení firmy synové Johann a Hermann Fuchsové. Značka Bohland & Fuchs proslula poměrně levnými a přesto kvalitními výrobky. Kolem roku 1900 vyrobila továrna subkontrabasovou tubu (tzv. Riesen-Bass). Firma vyráběla také předepsané armádní signální nástroje a rovněž nástroje dřevěné dechové a bicí (činely, tympány, triangly, tamburíny atd.). Za své výrobky získala firma řadu ocenění na světových výstavách (1862 Londýn, 1867 Paříž, 1873 Vídeň, 1876 Philadelphia, 1893 Chicago, 1929 Barcelona – čestný diplom, 1930 Lüttich) a také čestnou medaili k. k. rakousko-uherského ministerstva obchodu za nové praktické vynálezy v oblasti výroby hudebních nástrojů. V roce 1925 byli majiteli firmy Karel a Adolf Fuchsovi. Firma zaměstnávala v té době pět set dělníků a měla zastoupení v New Yorku, Londýně, Hamburgu, Madridu, Cařihradu, Aténách, Stockholmu, Buenos Aires a Sofii. V roce 1925 nabízela firma též čtvrttónové trubky. V roce 1948 byla firma začleněna do státního podniku Amati Kraslice. Přesnější dataci některých výrobků firmy lze v některých případech určit na základě označení původu v názvu signatury: v letech 1870−1918 „Austria“, přibližně v letech 1918−1938 „Czechoslovakia“, po roce 1938 „Bohemia“.

Signatura

(1) BOHLAND & FUCHS / GRASLITZ

(2) BOHLAND FUCHS WIEN

(3) Bohland & Fuchs / Instrumenten Fabrik / VII. Bez. Breitegasse 13 / Wien + po obou stranách signatury znak dubových listů s žaludy

Archivní materiály

Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867: Instrumente für Kunst und Wissenschaft: Classe 10, 11, 12 und 23 (in: Universal Exhibition, Paris 1867, sv. 1, s. 33).

Hanslick, Eduard: Musikalische Instrumente (in: Exner, Wilhelm Franz: Beiträge zur geschichte der gewerbe und erfindungen Oesterreichs: von der mitte des XVIII. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Wien 1873, sv. 1, s. 96−108, s. 104).

Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung Wien 1888 (Zeitschrift für Instrumentenbau 9, 1888–1889, č. 4, s. 44).

Graslitzer Zeitung 1889/1890, č. 2, 22. 2. 1890.

Pavlis, Hans: Schematismus sämmtlicher Kapellmeister in der k. und k. österr. Armee für das Jahr 1894 (Praha 1894, s. 24–25).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 39, 141).

Neue musikalische Presse 1901, č. 2, s. 28; č. 5, s. 75; č. 9, s. 139.

Die Musikinstrumente auf der deutschböhmischen Ausstellung in Reichenberg i. B. (Zeitschrift für Instrumentenbau 26, 1906, č. 35, s. 1091).

Altenburg, W.: Der neue Riesenbaß (Subkontrabaß-Tuba) (Zeitschrift für Instrumentenbau 32, 1912, č. 34, s. 1285–1288).

Zeitschrift für Instrumentenbau (opakovaná inzerce).

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha 1921, s. 325).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 671−673).

Geschäftsjubiläum bei der Firma Bohland & Fuchs in Graslitz (Zeitschrift für Instrumentenbau 48, 1927–28, č. 2, s. 63).

Vermischtes (Zeitschrift für Instrumentenbau 49, 1928–29, č. 16, s. 718).

Musikinstrumente auf der Internationalen Ausstellung Barcelona 1929 (Zeitschrift für Instrumentenbau 50, 1929–30, č. 7, s. 233).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 381−383).

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz (Kraslice 1937, s. 121).

Prameny a literatura

Sachs, Curt: Real-Lexikon der Musikinstrumente, zugleich ein Polyglossar für das gesamte instrumentengebiet (Berlin 1913, s. 123b, 363).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 16).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 38).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115, 117–118;

Carse, Adam: The Adam Carse Collection of Musical Wind Instruments (London 1951, s. 58).

Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře (diplomová práce, Praha 1983, s. 187).

Dullat, Günter: Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 115–117).

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 70−73).