Brainl, Anton Richard

[Breinl, Breinel]

1849-1928

Životopis

Továrník v Kraslicích. Jeho továrna se specializovala na výrobu dětských hudebních nástrojů a hudebních hraček. Své návrhy hudebních hraček si nechal patentovat. Hojně vyvážel do zahraničí (především Anglie, Německo, Francie, Severní Amerika). Zúčastnil se světové výstavy v Melbourne v roce 1880, kde vystavil nátrubkové dechové nástroje. Filiálka firmy byla v Klingenthalu. Nástupcem firmy byl Joseph Thomas.

Archivní materiály

Vermischtes (Zeitschrift für Instrumentenbau 1, 1880/1881, č. 17, s. 243).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 141).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 671).

Personal- und Geschäfts-Notizen (Zeitschrift für Instrumentenbau 48, 1928, č. 19, s. 963).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 188, 381).

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Graslitz 1929, s. 295, 316).

 

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 44).

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 30).