Bratři Schamalové

[Šámalové, Schamal Gebrüder]

1892-p1930

Životopis

Firmu založili bratři Václav 2) a Karel 1) Schamalové, synové Václava Schamala 1). Po jejich smrti vedl firmu syn Václava Schamala 2), Karel Schamal 2). Kromě houslařství se věnovali i stavbě automatofonů. Firma též obchodovala s hudebními nástroji. Později byla prodána K. J. Dvořákovi.

Signatura

BRATŘI SCHAMALOVÉ / PRAHA

Archivní materiály

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949, Archiv hlavního města Prahy.

Ceník firmy Bratří Schamalové Továrna na veškeré hudební nástroje, Národní technické muzeum, Oborová dokumentace.

Neue musikalische Presse roč. 1895, č. 38, s. 8; č. 39, s. 12; roč. 1901, č. 2, s. 28; č. 5, s. 76; č. 9, s. 140; č. 15, s. 244; č. 20, s. 317; č. 40, s. 503; roč. 1903, č. 40, s. 504.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 156.

Hudební listy roč. 28, 1904, č. 1, s. 8.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 704.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 398.

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 350.