Cannal

[Kanal, Jan]

c1693–1779

[revize 1980]

Životopis

[revize 2020]

Varhanář v Chrudimi. Narodil se asi v roce 1693, zemřel 15. 12. 1779 v Chrudimi. Snad je totožný s "Cannalem mladým", který opravoval v roce 1734 varhany v Mladé Boleslavi a s chrudimským varhanářem, který opravoval v roce 1745 varhany ve Vysokém Veselí [Hochwesseln]. 

Prameny a literatura

  • Mikanová, Eva: Hudební instituce na mladoboleslavsku v 17. a 18. století. In: Příspěvky k dějinám české hudby III: sborník studií a materiálových statí hudebně historických. 1. vyd. Praha: Academia, 1974, s. 41–122, zde s. 85.
  • Horák, Tomáš: Varhany a varhanáři Jičínska. 1. vyd. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2008, s. 103, 117.  
  • Varhany a varhanáři v České republice [online]. Svoboda, Štěpán (red.). [citováno 2021-03-16]. Dostupné z: http://www.varhany.net 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby