Capricius, Enoch

[Karel, Kaprycius]

1622–1669

[revize 2020]

Životopis

[revize 2020]

Varhanář v Menším Městě pražském. Je zapsán ve farních matrikách malostranských jako Enoch Karel Kaprycius (1662). Zemřel 9. 9. 1669 ve věku 47 let. Dal pozitiv do kostela v Berouně za 150 zl (1658), téhož roku zhotovil pro svého přítele Adalberta Blovského křídlo s vestavěným varhanním strojem. Bohumír Dlabač tento nástroj viděl (1797) v Tuklatech u Ignaze Müllera, který nástroj dostal ke spravení, ale byl shledán jako napodobenina starého nástroje.

Prameny a literatura

  • Dlabacž, Gottfried Johann: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. 1. vyd. Praha: G. Haase, 1815, sv. 1, sl. 265. 
  • Srb Debrnov, Josef: Varhany. Rukopis.
  • Němec, Vladimír: Pražské varhany. 1. vyd. Praha: František Novák, 1944, s. 150.
  • Horák, Tomáš: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. 1. vyd. Ústí nad Labem : Albis international, 2003, s. 73.
  • Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970. Rukopis. Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně, sign. G 340, s. 37.
  • Varhany a varhanáři v České republice [online]. Svoboda, Štěpán (red.). [citováno 2021-03-16]. Dostupné z: http://www.varhany.net/zivotopis.php?idv=103814.

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby