Carda, Miloslav

[Miroslav]

1913-1983

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Houslař. Narodil se 18. června 1913 v Horním Růžodole jako syn Antonína a Anny Cardové. Houslařskému řemeslu se vyučil u Benjamina a Josefa Patočky v Jičíně, kde pracoval do roku 1946. V roce 1953 se samostatnil se v Ostravě. 

Pracoval na adrese Ostrava, I, Gottwaldova 74.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1959.
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues. 1. vyd. Praha: Artia, 1965.
  • Skokan, František: Svět houslí. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 154.

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby