Červený, František

[Franz, Francis, F. V. Cerveny Brothers]

1825-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů. Bratr Václava Františka Červeného. Vyučil se u Johanna Adama Bauera v Praze. V letech 1842−1845 pracoval u svého bratra a poté odešel na vandr (pracoval mimo jiné u Josefa Hallase v Brně a Franze Bocka v Neulerchenfeldu). V roce 1841 se vrátil do dílny k bratrovi. V roce 1848 se zapletl do revolučního dění v Praze a opustil vlast. Společně s Vojtou Náprstkem odjel do Hamburku a odtud do Spojených států amerických. Zde pomohl svému bratrovi zřídit export jeho nástrojů – Václav František posílal bratrovi jednotlivé součástky a ten je sestavoval v kompletní nástroje a prodával. Firma působila pod značkou F. V. Cerveny Brothers. Mezi oběma bratry však došlo k obchodním neshodám a proto se nakonec rozdělili. František odebíral nástroje nebo jejich součásti od jiných výrobců.

Archivní materiály

Rodinný archiv Červených, Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Doubrava, A.: Z dopisů nástrojaře Františka Červeného bratru Václavovi do Hradce Králové (Hudební nástroje 6, č. 5, s. 148–149).

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 61).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 98).

Groce, Nancy: Musical Instrument Makers of New York. A directory of Eighteenth- and Nineteenth-Century (New York 1991, s. 28).

Pavlík, Jiří: Václav František Červený: doba, život, dílo. (Praha 2006, s. 22−24, 133).