Červený, Václav František

[Czerwenÿ, Wenzl]

1819−1896

Životopis

Narodil se v Dubči u Prahy. Řemeslu se vyučil u Johanna Adama Bauera v Praze. Po vyučení pracoval jako tovaryš v několika dílnách (Kleps, Vídep; Jakob Cidrich, Brno; Josef Hallas 1), Brno; Schöllnast, Bratislava). V roce 1842 založil svoji dílnu v Hradci Králové. Jeho bratr František, který emigroval do Spojených států amerických, mu pomohl zřídit export nástrojů do New Yorku. V roce 1867 si otevřel filiálku v Kyjevě. Vedení filiálky převzal později (1872) syn Otakar. V roce 1876 byli do vedení firmy zapojeni synové Jaroslav a Stanislav a název byl změněn na V. F. Červený & Söhne. Kolem roku 1880 měla továrna už téměř sto zaměstnanců a produkovala ročně asi tři tisíce hudebních nástrojů. Po smrti zakladatele vedli továrnu synové. V roce 1946 byla firma znárodněna. Václav František Červený se zúčastnil množství výstav (1845 Vídep; 1850 Londýn; 1853 New York; 1854 Mnichov; 1855 Paříž; 1872 Moskva; 1876 Philadelphia; 1888 Barcelona atd.) a získal za svůj život řadu ocenění. Zabýval se stavbou nových forem zejména tenorových, basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů. Některé vynálezy si nechal patentovat (cornon, 1844; Tonwechselmaschine, 1846; Primhorn, 1876; Kaiser-Baryton, 1884; Kaiser-Bass, 1885; nátrubkové nástroje z hliníku 1894 atd.). Nezabýval se pouze stavbou nátrubkových dechových nástrojů, ale také dvouplátkových nástrojů z kovu (tritonikon, patentován 1856). Červený byl také autorem českého hudebního názvosloví pro označení nátrubkových nástrojů a jejich částí (spolupracoval na něm s Kristiánem Stefanem). Některé z navržených novotvarů se ujaly a dodnes se používají (např. strojivo).  

Signatura

(1) K. k. priv: Fabrik des / Wenzl Czerwenÿ in Königgräz.

(2) V. F. CERVENY / znak dvouhlavého orla s korunou / zu KÖNIGGRAETZ in BÖHMEN

(3) Czerwenÿ + znak dvouhlavého orla s korunou + Königgratz

(4) Z c: k: priv: fabriky Vac: Fran: Cervenyho v Hradci Králove

(5) Z C: K: PRIV: FABRIKY / * VAC: FRANT: ČERVENYHO * / V KRÁLOVÉ HRADCI / A NEW YORKU + uprostřed signatury znak dvouhlavého orla s korunou a štítem

Archivní materiály

rodinný archiv Červených (Státní okresní archiv v Hradci Králové)

V. F. Červený: Hudební názvosloví, čili, Pojmenování žesťových (plechových) hudebních nástrojů a některých dílů jejich, které k docílení stejného pojmenování sestavil a laskavým odběratelům jakož i váženému obecenstvu ve vší šetrnosti obětuje Vácslav Frant. Červený. Hradec Králové: J. H. Pospíšil, 1847.

V. F. Červený: Denkschrift über österreichische und französische Metall-BlasMusikinstrumente. Hradec Králové: V. F. Červený, 1868.

V. F. Červený: Pamětní spis o rakouských a francouzských žesťových dechových nástrojích, Dalibor 6, 20. 11. 1863, č. 30, s. 239; Dalibor 8, 10. 4. 1869, č. 11, s. 83, 20. 4. 1869, č. 12, s. 91–92, 1. 5. 1869, č. 13, s. 99, 10. 5. 1869, č. 14, s. 108, 20. 5. 1869, č. 15, s. 116

V. F. Červený: Die MetallMusikinstrumente von V. F. Červený: anlässlich der polytechnischen Ausstellung in Moskau 1872 von ihm selbst beleuchtet. Hradec Králové: V. F. Červený, 1872.

J. Červený: Ehrenkranz für V. F. Červený, chef der Musikinstrumenten-Fabrik V. F. Červený & Söhne zu Königgrätz in Böhmen: zur fünfzigjährigen Jubelfeier seiner industriellen Thätigkeit. Hradec Králové, s. n., 1883.

Schafhäutl, Karl Emil von: Musikalische Instrumente. In: Hermann, Fr. W. von: Bericht der BeurtheilungsCommission bei der Allgemeinen Deutschen IndustrieAusstellung zu München im Jahr 1854. München 1855, VI. Gruppe, s. 167, 168, 170 an., 231.

Bericht der Beurtheilungs-Commission bei der allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahr 1854. München: G. Franz, 1855. Musikalische Instrumente, VI. Gruppe, s. 53−235, zde s. 167 an., 195 an.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 147.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 692.

Hanslick, Eduard: Musikalische Instrumente. In: Exner, Wilhelm Franz. Beiträge zur geschichte der gewerbe und erfindungen Oesterreichs: von der mitte des XVIII. Jahrhunderts bis zur gegenwart. Svaz. 1. Wien: Wilhelm Braumüller, 1873, s. 96−108, zde s. 104.

Paul, Oskar: Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873. Wien: Friedrich Vieweg und Sohn, 1874. Hudební nástroje: sv. 2, s. 563–670, zde s. 652–654.

Kalendář českých hudebníků na rok 1888, 1890, 1899, 1900, 1902, 1903, 1907, 1908.

Zeitschrift für Instrumentenbau (ZfI) 1880/1881, s. 150, 205−206, 230; ZfI 1881/1882, s. 241; ZfI 1882/1883, s. 301; ZfI 1897/1898, s. 824

Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867: Instrumente für Kunst und Wissenschaft: Classe 10, 11, 12 und 23, Volume 1, Universal Exhibition. Paris, Braumüller 1867, s. 33

Neue musikalische Presse (NpM, původně jako Internationale Musik- und Instrumenten-Zeitung) 1895, č. 1, s. 2; NmP 1894, č. 6, s. 10.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp. CZ-Pnm, rukopis.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, Praha 1967, s. 97–105.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 27.

Joppig, Gunter: Václav František Červený: Leading European Inventor and Manufacturer. Historic Brass Society Journal 4, 1992, s. 210–228.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 60–61.

Pavlík, Jiří: Václav František Červený: doba, život, dílo. 1. vyd. Praha: Torst / Aula, 2006.

Dullat, Günter: 200 Jahre Patente, Privilegien und Gebrauchsmuster im internationa-len Holz- und Metallblasinstrumentenbau. 1. vyd. Wilhelmshaven: Noetzel, 2010, s. 16, 18.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Friedrich Blume – Friedrich Finscher (eds.). 2. vyd. Kassel – Stuttgart, 1999– 2007, sv. 4, s. 598–599.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie – John Tyrrell (eds.). 2. vyd. London – New York, 2002, sv. 5, s. 387.

atd.

Nástroje výrobce