Dvořáček, Alois

c1871

[revize 1980]

Životopis

[ve zpracování]

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby