Dvořák, Johann

1871-c1949

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů. Vyučil se u Jana Starého v Českých Budějovicích (1886–1889). Též obchodník s hudebními nástroji a strunami. Samostatnou živnost založil v roce 1896.

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 663).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 375).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 44.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 99).