Farský, Josef

[František]

1828-p1897

Životopis

Vyučil se ve Vídni v letech 1842–1846. Po vyučení pracoval nějaký čas u Franze Stöhra v Praze a Václava Františka Červeného v Hradci Králové. V roce 1852/53 se osamostatnil v Pardubicích. Účastnil se výstav (1867 Paříž; 1873 Vídeň; 1876 Philadelphia; 1891 Praha). Nástroje vyvážel do Ruska, Německa, Bulharska, Itálie a Ameriky. V živnosti pokračoval jeho syn Josef František Farský.

Signatura

(1) JOSEF FARSKY + znak dvouhlavého orla s korunou + V PARDUBICICH + [jiným fontem rok] 

(2) znak dvouhlavého orla s korunou / JOSEF FARSKY / ZU PARDUBIZ

Archivní materiály

Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867: Instrumente für Kunst und Wissenschaft: Classe 10, 11, 12 und 23, Volume 1 (in: Universal Exhibition Paris 1867, s. 33).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 154).

Hanslick, Eduard: Musikalische Instrumente (in: Exner, Wilhelm Franz: Beiträge zur geschichte der gewerbe und erfindungen Oesterreichs: von der mitte des XVIII. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, sv. 1, Wien 1873, s. 96−108, s. 104).

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 49).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 111).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 129).

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4).

Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře (diplomová práce, Praha 1983, s. 192–193).

Němcová, Gabriela: Sbírka hudebních nástrojů v muzeu Aloise Vojtěcha Šembery ve Vysokém Mýtě (bakalářská práce, Brno 2001, s. 81, 82, 87–90).