Finke, Wilhelm J.

a1895-p1906

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Liberci. Též obchodník s hudebními nástroji. V roce 1895 se zúčastnil výstavy hudebních nástrojů v Teplicích, kde vystavil několik nátrubkových dechových nástrojů vlastní výroby (lesní rohy, trubky, tuby atd.). V roce 1906 se zúčastnil výstavy v Liberci.

Archivní materiály

Neue musikalische Presse 1895, č. 31, s. 5; č. 34, s. 1.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 158).

Vermischtes (Zeitschrift für Instrumentenbau 26, 1905−06, č. 35, s. 1096).

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 116).