Fratisch, Johann Georg

a1735-p1752

Životopis

Není jisté, zda se v tomto případě jedná o výrobce nátrubkových nástrojů nebo pouze obchodníka. Jalovec Fratische spojuje s pražským houslařem Stephanem Pradterem − tuto informaci převzal pravděpodobně od Lütgendorffa. Podle Jalovcova sdělení se dochovaly též housle signované Fratischovým jménem. Doslovná shoda ve znění signatury u houslí i obou rohů a především shodné vročení přivedlo Kellera k názoru, že se nejednalo o nástrojaře působícího v Praze, nýbrž zahraničního výrobce, který k tomu roku získal větší zakázku na stavbu několika nástrojů. V Českém muzeu hudby se dochovaly dva lesní rohy signovaného Fratischovým jménem.

Signatura

MACHTSIOHANN / GEORGEFRATISCH / PRAG 1752 + znak dvouhlavého orla

Prameny a literatura

Lütgendorff, Willibald Leo: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (4. vyd., Frankfurt am Main 1922, sv. 2, s. 147).

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 83, 91).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 54).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 122).

Fitzpatrick, Horace: An Eighteenth-Century School of Horn-Makers in Bohemia (The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, s. 81).

Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830 (London 1970, s. 145).

Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze (Opus musicum 45, 2013, č. 5, s. 50−64, s. 55–56).

Nástroje výrobce