Gessner, Johann Baptist

[Geßner]

1845-1904

Životopis

Výrobce hudebních nástrojů v Kraslicích. Živnost založil asi v roce 1870. Též obchodník s hudebními nástroji (dechové a strunné smyčcové nástroje a součástky k nim). Hojně se účastnil výstav (1886 Wels – oceněn; 1887 Wien; 1887 Linz – oceněn; 1887 Příbor – zlatá medaile). Po jeho smrti v roce 1904 převzali vedení firmy synové Max a Hans.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 141).

Vermischtes (Zeitschrift für Instrumentenbau 7, 1886–1887, č. 35, s. 449).

Vermischtes (Zeitschrift für Instrumentenbau 8, 1887–88, č. 6, s. 71).

Personal- und Geschäfts-Notizen (Zeitschrift für Instrumentenbau 25, 1904–05, č. 9, s. 281).

Neue musikalische Presse (opakovaná inzerce).

Neue musikalische Presse 1895, č. 1, s. 3; č. 23, s. 8; č. 24, s. 9; č. 25, s. 11; č. 27, s. 8; č. 34, s. 5; č. 36, s. 9; č. 38, s. 7; č. 39, s. 12.

Neue musikalische Presse 1901, č. 5, s. 75; č. 9, s. 139; č. 15, s. 244; č. 20, s. 317; č. 40, s. 503.

Neue musikalische Presse 1903, č. 3, s. 53; č. 40, s. 503.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 675).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 381).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers  (Edinburgh 1972, s. 59).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 133).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 116).

Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 118).

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 73−74, 113).