Hüller, Anton

[Adolf]

?-1929

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a zákružkového strojiva v Kraslicích. Též obchodník s hudebními nástroji. Zřejmě stavěl i dřevěné dechové nástroje. Syn Emanuela Hüllera, po němž převzal dílnu. Živnost založil v roce 1891. V roce 1906 se zúčastnil výstavy v Liberci. Po jeho smrti se vedení firmy ujala vdova Leopoldina Hüllerová. V roce 1942 byla firma přestěhována do Klingenthalu.

Archivní materiály

Musikinstrumente auf der deutschböhmischen Ausstellung in Reichenberg i. B., Zeitschrift für Instrumentenbau 26, 1906, č. 35, s. 1091

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 670, 675;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 380, 382.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 84;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 186.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 116, 118;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 75.