Hüller & Co.

[F. X. Hüller & Co.]

1920-1972

Životopis

Firma založena v roce 1880 s názvem jména majitele − F. X. Hüller. V roce 1920 navázal majitel spolupráci se svými zeti, Antonem Riedlem a Ernstem Modlem, a přejmenoval továrnu na Hüller & Co. Továrna vyráběla nejen dechové, ale také strunné hudební nástroje, a zaměstnávala asi 200 zaměstnanců. Specialitou továrny byly jazzové nástroje (saxofony, trubky, pozouny, suzafony, jazzové trubky zvané Jazzophon) a také speciální druh zákružkového strojiva zvaný Hüriemo. Po smrti F. X. Hüllera se ujali vedení firmy zeťové. Po válce se továrna přestěhovala do Neustadtu a. d. Aisch. Později do Diespecku. Po smrti Ernsta Modla v roce 1972 firma zanikla.

Archivní materiály

Neue musikalische Presse (opakovaná inzerce);

Neue musikalische Presse 1901, č. 5, s. 75; č. 2, s. 28; č. 9, s. 140; č. 15, s. 244; č. 20, s. 317; č. 40, s. 503;

Neue musikalische Presse 1903, č. 3, s. 53; č. 40, s. 503;

Die Musikinstrumente auf der deutschböhmischen Ausstellung in Reichenberg i. B., Zeitschrift für Instrumentenbau 26, 1906, č. 35, s. 1091;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 675;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 382. 

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 186.

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 76−79.