Hüller, Emanuel

1843-1916

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Vyučil se v Kraslicích, není známo u koho. Živnost založil v roce 1864. Specializoval se především na výrobu strojiva, ale zhotovoval i kompletní nástroje. V roce 1885 rozšířil svůj závod o prodej hudebních nástrojů všeho druhu a začal hojně vyvážet do zahraničí (Německo, Francie, Turecko, Rusko). Účastnil se výstav a získal řadu ocenění (1891 Jubilejní výstava v Praze – stříbrná medaile; 1895 Teplice – bronzová medaile; 1903 Ústí nad Labem – zlatá medaile atd.). Po jeho smrti v roce 1916 se stal nástupcem firmy syn Anton.

Archivní materiály

Moißl, G.: Die Musik-Instrumenten-Fabrikation in Graslitz. Erzgebirgs-Zeitung 10, 1889, č. 4, s. 86;

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127;

Neue musikalische Presse 1895, č. 31, s. 5; č. 34, s. 1; č. 40, s. 8;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 142;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 675. 

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef. Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp. NM-ČMH, rukopis;

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 84;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 186.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115, 118;

Keller, Jindřich. Čeští hudební nástrojaři v Rusku. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4;

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 38;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 118–119;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 74−76, 119.