Hüller, Franz Xaver

[Hüller & Co., F. X. Hüller & Co.]

1856-1936

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Živnost založil v roce 1880. V roce 1894 firmu přestěhoval do rozsáhlých prostor bývalého mlýna (tzv. Schiedova fabrika). Obě jeho dcery se provdaly za nástrojaře, a to Antona Riedla a Ernsta Modla. Oba své zetě přijal F. X. Hüller do své firmy a změnil název na Hüller & Co. (1920). Pobočka firmy byla v Klingenthalu. Účastnil se výstav a několikrát byl oceněn (1892 Wien; 1898 Bruxelles; 1904 St. Louis; 1906 London; 1906 Liberec).

Archivní materiály

Neue musikalische Presse (opakovaná inzerce);

Neue musikalische Presse 1901, č. 5, s. 75; č. 2, s. 28; č. 9, s. 140; č. 15, s. 244; č. 20, s. 317; č. 40, s. 503;

Neue musikalische Presse 1903, č. 3, s. 53; č. 40, s. 503;

Die Musikinstrumente auf der deutschböhmischen Ausstellung in Reichenberg i. B., Zeitschrift für Instrumentenbau 26, 1906, č. 35, s. 1091;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 675;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 382. 

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 84;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 186.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 116;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 120–121;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 76−79, 114.