Hüttl, Anton Konrad

1852-1920

Životopis

Narodil se v Kraslicích jako syn obchodníka koloniálním a střižním zbožím. Po obecné škole v Kraslicích navštěvoval reálnou školu v Chebu. Jako obchodní učeň pobýval v Grazu. V roce 1877 založil v Kraslicích tovární výrobu žesťových nástrojů. V roce 1910 k ní připojil první kraslickou tovární velkovýrobu houslí. Na počátku 20. století vyráběl žesťové nástroje s tzv. teleskopickou menzurou (tzn. nástroje, ve kterých byla kónická část nahrazena sérií cylindrických částí s postupně se zvětšujícím průměrem). Hojně se účastnil výstav a několikrát byl oceněn (1878 Paříž; 1880 Melbourne; 1901 Copenhagen-Stockholm; 1902 Děčín; 1903 Ústí nad Labem; 1903 Osaka; 1910 Buenos Aires). A. K. Hüttl si nechal patentovat řadu svých vynálezů. Firma fungovala až do roku 1945 (vlastníky byli Julius Breinl a Anton Richard Hüttl) a zaměstnávala asi 200 zaměstnanců. Nefungovala jen jako továrna na hudební nástroje, ale i jako sklad a prodejna všech druhů hudebních nástrojů. Po roce 1945 se firma přestěhovala do Jižního Walesu a navázala spolupráci s renomovanou firmou Boosey & Hawkes. V roce 1954 se přestěhovala do Baiersdorfu a v roce 1975 do Kanady. Po smrti posledního příslušníka rodu, Johanna Wilhelma, Hüttla, továrna v roce 1979 zanikla.

Archivní materiály

Vermischtes, Zeitschrift für Instrumentenbau 1, 1880/1881, č. 17, s. 240;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 40, 142;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 675;

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Gustav Rühle, 1929, s. 307, 317;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 83, 382;

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 121.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 85;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 186.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 116, 118–119;

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 38;

Čížek, Bohuslav. Nástrojové sbírky pražské konzervatoře. Diplomová práce. FF UK, Praha 1983, s. 199;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 123–128, 173;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 79−85, 114, 141−143;

Heyde, Herbert. Methods Of Organology and Proportions in Brass Wind Instrument Making. Historic Brass Society Journal 13, 2001, s. 1−51, s. 2.