John, Franz

[Franz Wenzel, František Václav]

1838-1924

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů. Firma založena v roce 1878. Obchodoval i s jinými hudebními nástroji (především klavíry a harmonia, struny). Zúčastnil se několika výstav (1862 Londýn; 1873 Vídeň; 1890 Trutnov). Živnost po něm převzal syn Franz Joseph John (1891–p1945), který byl však po roce 1945 odsunut a zemřel v Německu.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 134;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 662;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 375. 

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 195.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 128.