Kiendl, Anton

3. 6. 1816 / 13. 1. 1871

Životopis

VMnichově se naučil hře na citeru a zároveň se vyučil houslařem a stavitelem citer. Pracoval
v dílně u Andrease Englendera. V roce 1843 se usadil ve Vídni. Celý život pracoval na zdokonalení
citery – zavedl u citer kvarto-kvintové ladění podle Nikolause Weigela, zvýšil počet
strun tak, aby bylo možné hrát v jakékoli tónině. Pracoval i na zlepšení smyčcové citery. Jeho
dílna se postupně rozrůstala, v posledních letech byla schopna vyrobit kolem 800 citer ročně
(celkem vyrobil Kiendl za svůj život kolem 15 tisíc citer). Houslařství se věnoval jen velmi
sporadicky, přesto housle, které postavil, byly kvalitní. V jeho práci pokračoval jeho synovec
Karl Kiendl.