Krafnetr, Karl

[Karel]

?-1898

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze. Není známo, u koho se vyučil. Patrně otec Viléma Krafnetra, který působil jako výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze na Smíchově.

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949;

Archiv hlavního města Prahy, Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 8, Index k matrice mistrů;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 156.

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 214.