Krafnetr, Vilém

1877-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze. Patrně syn Karla Krafnetra. Vyučil se u Josefa Zelenky v letech 1891–1895.

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949;

Hudební zpravodaj 1940 (opakovaná inzerce).

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 214.