Landa, Václav

[Wenzel]

?-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze na Vyšehradě v polovině 19. století. Jeho nástupcem byl pravděpodobně Josef Landa.

Signatura

(1) WACLAW LANDA NA WIŠŠEHRAĎE

(2) WENZL / LANDA / IN / PRAG 

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 100;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 223.

Fitzpatrick, Horace: An Eighteenth-Century School of Horn-Makers in Bohemia. The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, s. 81;

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 126;

Fitzpatrick, Horace. The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830. 1. vyd. London: Oxford University Press, 1970, s. 139, 141, 145;

Keller, Jindřich. Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, s. 223.