Langhammer, Emanuel

[Joseph Emanuel, Emmanuel]

?-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a zákružkového strojiva v Kraslicích. Živnost založil v roce 1869. Rovněž obchodoval s dřevěnými dechovými a strunnými smyčcovými nástroji. V roce 1882 se zúčastnil výstavy v italském Terstu (získal ocenění) a na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 142;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 670, 677, 697;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 380, 394.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef. Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp. NM-ČMH, rukopis;

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 100;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 224.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 102;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 119.