Lehrer, Adolf & Julius

1855-c1945

Životopis

Firma na výrobu zákružkového strojiva a nátrubků pro dechové nástroje v Kraslicích. Firmu založil Adolf Lehrer (9. 1. 1831 – 12. 1. 1911) v roce 1855. Věnoval se výrobě strojiva a součástek pro nátrubkové nástroje. Později vstoupil do firmy i jeho syn Julius (7. 11. 1859 – 21. 10. 1921). Se svými výrobky, zejména zákružkovým strojivem, se firma zúčastnila řady výstav a získala několik ocenění (1873 Vídeň; 1881 Cheb; 1882 Terst; 1895 Teplice – bronzová medaile). Po druhé světové válce firma zanikla.

Archivní materiály

Neue musikalische Presse 1895, č. 31, s. 5; č. 34, s. 1;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 142;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 677;

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Gustav Rühle, 1929, s. 311;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 380, 382;

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 110, 122.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 104;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 231.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115, 119;

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 26, 40;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 66.