Lippert, Anton

c1790-p1856

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze. Živnost provozoval pravděpodobně už od roku 1825, protože vyučil Augusta Heinricha Rotta a Václava Schamala. Z jeho dílny se dodnes zachovala řada nástrojů v českých i evropských sbírkách.

Signatura

Anton Lippert in Prag + po obou stranách znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu

Archivní materiály

Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag. Prag 1867, s. 62.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef. Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp. NM-ČMH, rukopis;

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 107;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 238.

Fitzpatrick, Horace: An Eighteenth-Century School of Horn-Makers in Bohemia. The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, s. 83;

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 126;

Fitzpatrick, Horace. The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830. 1. vyd. London: Oxford University Press, 1970, s. 146.