Lukavec, František

1869 / 1948

[revize 2023]

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze na Žižkově. Vyučil se u Františka Pelze v Kolíně. Též obchodník s hudebními nástroji. Vyučil K. Šimánka ze Všetat a Antonína Thona ze Slaného.

Signatura

FRANTIŠEK / LUKAVEC / ŽIŽKOV

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949;

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 258;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 703;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 397.

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 244.

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby