Meinlschmidt, Adolf

[Meinelschmidt]

c1866-1936

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Nástupce Antona Höfera. Živnost založil v roce 1856. Též obchodník s hudebními nástroji, strunami a gramofony.

Archivní materiály

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 324;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 385.

Personal- und Geschäfts-Notizen, Zeitschrift für Instrumentenbau 56, 1936, č. 23, s. 398.

Prameny a literatura

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 120.