Meinlschmidt, Josef

[Meinelschmidt]

?-?

Životopis

Výrobce zákružkového strojiva pro nátrubkové nástroje v Kraslicích v letech cca 1866/67–1930. Nástupce Franze Meinlschmidta. Cylidrové strojivo dodával i firmě Bohland & Fuchs. V inzerci nabízel „prvotřídní strojivo všech modelů: kolínské, vídeňské, spirálové, švédské, italské, strojiva pro dvojité lesní rohy a tuby“.

Archivní materiály

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz. Graslitz: Gustav Rühle, 1929, s. 32;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 670;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 380, 385;

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 110, 122.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 117.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 102;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 111.