Metelka, Věnceslav

1807−1867

[revize 1980]

Životopis

Zakladatel podkrkonošské houslařské školy. Narodil se 15. 8. 1807, pokřtěn byl jako Václav, ale z vlasteneckých důvodů přijal jméno Věnceslav. Vyučil se truhlářem a jako tovaryš pracoval u klavírníka Františka Hendrycha v Náchodě. Po studiích v Jičíně pracoval sedmnáct let jako učitelský pomocník v Pasekách nad Jizerou. Hlavním zdrojem obživy pro něj však bylo opravování hudebních nástrojů. Poté, co mu nebylo přiděleno učitelské místo, ze školy odešel a začal se plně věnovat stavbě hudebních nástrojů (housle, violy, kontrabasy, kytary) a ladění klavírů. Vyučil všechny své děti − Václava, Johannu a Josefa.
 

Signatura

Zhotovená od Věnceslava Metelky V PASEKÁCH nad Izerou

Prameny a literatura

L: Skokan 1965: 151;

Jalovec 1959: 82;

Pilař − Šrámek 1988: 134;

Budiš 1975: 38;

Kurfürst 1986: 58−59;

Luniaczek 2004: 18−19;

Bohadlo 2008: 58−59;

ŠF 1997: 137; ČHSOI;

Kartotéka výrobců
hudebních nástrojů (archiv)

Nástroje výrobce