Michl, Franz

?-1950

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kraslicích. Též obchodník s hudebními nástroji. Vyučil se u firmy Bohland & Fuchs. Živnost založil v roce 1887. V roce 1923 převzal vedení firmy jeho stejnojmenný syn. Později jsou jako majitelé jmenováni Franz, Rudolf a Adolf Michlovi (1932). Od roku 1936 vyráběla firma také saxofony. Po roce 1940 musela firma přijímat také zbrojní zakázky a výroba hudebních nástrojů tak ustupovala do pozadí. V roce 1946 byla rodina odsunuta a usadila se v Dolním Bavorsku. Po roce 1952 obnovil výrobu syn Rudolf Michl, který přesídlil do Haibachu. Filiálka pro prodej nástrojů byla v Klingenthalu, dílna v Aschaffenburgu.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 143;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 679;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 74, 385;

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 109.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 119;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 263.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 116;

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 27;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 143–144;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 98, 120.