Michl, Johann

1838-1899

Životopis

Výrobce dechových nástrojů v Kraslicích. Vyučil se u A. Lehrera výrobu hranových a plátkových dechových nástrojů. Po vyučení u něj několik let pracoval. Živnost založil v roce 1870. Od osmdesátých let pracoval se svým synem Josefem Michlem pod názvem „Johann Michl & syn“. Po smrti otce se syn ujal vedení firmy.

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 143.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 119;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 263.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 115;

Dullat, Günter. Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945. 1. vyd. Nauheim: G. Dullat, 1997, s. 144;

Šlégrová, Hana. Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 98−99.