Müller, Josef Andreas

1850-?

Životopis

Výrobce hudebních nástrojů v Schönbachu. Živnost převzal po otci Vincenzi Müllerovu v roce 1873 a rozšířil ji o výrobu dřevěných dechových a především strunných smyčcových nástrojů. V roce 1894 získal patent za zlepšení zákružkového strojiva pro nátrubkové nástroje, patentoval též housle s dvojitými deskami. V dobových adresářích inzeroval výrobu nátrubkových nástrojů z mědi. Zúčastnil se světové výstavy v Brusselu (1888, stříbrná medaile) a Paříži (1889, vystavil kopii Couesnonova kornetu).

Archivní materiály

Neue musikalische Presse 1894, č. 6, s. 10;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 160;

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 396;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 715

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 126.