Olitsch, Wenzel

[Wenzl, Olič]

1820-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Opavě v polovině 19. století. Snad příbuzný Franze Olitsche, který působil ve Vídni. Pocházel z Čech, narodil se v roce 1820 jako syn kolářského mistra Antonína Oliče v Horním Bozděchově.

Signatura

Wenzl Olitsch in Troppau

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 129;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 286.

Szulc, Zdzisław. Katalog instrumentów muzycznych. 1. vyd. Poznań: Muzeum Wielkopols-kie, 1949, s. 75;

Indra, Bohumír. Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.−19. století. Zvl. otisk Časopisu Slezského muzea, řada B − historie, 17, 1968, č. 1, s. 22−44, s. 30.