Pekelský, Václav 2)

[Wenzel]

1884 / ?

[revize 2023]

Životopis

Syn Václava Pekelského staršího. Vyučil se v roce 1900. Živnost převzal po svém otci v roce 1908. V dobových adresářích inzeroval jako svoji specialitu pozouny v secesním provedení („Posaunen in Sezessions-Manier“).

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 700;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 395.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 133;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 295.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 128.

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby