Pelz, František

[Pelc]

1852-1917

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Kolíně. Též obchodník s hudebními nástroji. Vyučil se u Františka Karla Rotta. Zúčastnil se výstav a získal za své výrobky ocenění (1886 Kutná Hora – stříbrná medaile; 1891 Praha – stříbrná medaile). Vyučil Františka Lukavce, Stanislava Brázdu, Františka Pelíška a Aloise Kotka. Hojně vyvážel do Ameriky. V roce 1888 si zřídil filiální sklad v Kutné Hoře, který vedl Jan Hornovský. Po jeho smrti vedla dílnu manželka přibližně do své smrti v roce 1927.

Signatura

FRANT. PELZ KOLÍN 

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949;

Vermischtes, Zeitschrift für Instrumentenbau 7, 1886/1887, č. 2, s. 18;

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musik-instrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 148.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef. Slovník hudebních umělců slovanských. Rkp. NM-ČMH, rukopis;

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 134;

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 297.

Keller, Jindřich. Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 128.