Pleskot, František

?-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Opočně a později v Josefově asi v letech 1906–1946. Vyučil se v letech 1882–1887. Živnost založil v roce 1906. Též obchodník s hudebními nástroji. V dobových adresářích uveden jako nástupce R. Seiberta. V roce 1946 po něm převzal dílnu Jaroslav Pleskot (sand syn?).

Signatura

Frant. Pleskot Opočno

Archivní materiály

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 689;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 388.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G. An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L. G. Langwill, 1972, s. 138.