Pleva, Franz

[František, Plewa]

1869-1954

Životopis

Výrobce a opravář nátrubkových dechových nástrojů. Vyučil se u Antona Hallase v letech 1883–1886. Poté pracoval jako tovaryš u různých mistrů. Živnost založil v roce 1890.

Archivní materiály

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 442;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 663;

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 375.

Prameny a literatura

Waterhause, William. The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 305.

Kurfürst, Pavel. Brněnští hudební nástrojaři 14.−19. století. 1. vyd. Brno: Moravské muzeum, 1980, s. 103.