Riedl, Anton

?-p1937

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů, zákružkového i perinetového strojiva a ozvučníků pro nátrubkové nástroje v Kraslicích. Živnost založil v roce 1885. Později se spojil se svým tchánem, F. X. Hüllerem, a Ernstem Modlem ve firmě Hüller&Co. Od roku 1937 byl členem kraslického Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů.

Archivní materiály

Neue musikalische Presse 1901, č. 40, s. 503; 1903, č. 3, s. 53; č. 40, s. 504.

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 325.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 671, 679.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 380, 385.

Zeitschrift für Instrumentenbau roč. 51, 1930/1931, č. 24, s. 622; roč. 55, 1934/1935, č. 11, s. 172.

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz. Kraslice: H. Kugler, 1937, s. 110.

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L. G. Langwill, 1972, s. 145.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 327.

Fitzpatrick, Horace: An Eighteenth-Century School of Horn-Makers in Bohemia. The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, s. 83.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. [diplomová práce]. Praha 1967, s. 116, 120.

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 27, 41.

Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích. Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 115.