Riedl, Wilhelm

[Willy]

?-?

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a strojiva v Kraslicích. Zúčastnil se světové výstavy ve Vídni v roce 1873. V témže roce vylepšil zákružkové strojivo pro nátrubkové nástroje s kotlíkovým nátrubkem a nazval jej „Intonationsschlüssel“. Ročně vyrobil asi 600 ks strojiva. Na výstavě ve Welsu v roce 1885 byl oceněn stříbrnou medailí. V roce 1889 je uvedena jeho firma mezi dlužníky s finančními potížemi.

Archivní materiály

Zeitschrift für Instrumentenbau roč. 5, 1884/1885, č. 1, s. 8; roč. 9, 1888/1889, č. 35, s. 451.

Prameny a literatura

Sachs, Curt. Real-Lexikon der Musikinstrumente, zugleich ein Polyglossar für das gesamte instrumentengebiet. 1. vyd. Berlin: J. Bard, 1913, s. 196.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 147.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 328.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 115, 120.

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 41.