Rott, August Jindřich

[Roth, Jindřich, August Jakub, August Heinrich]

1815-1868

Životopis

Základy hudebního vzdělání získal ve svém rodišti od Františka Gebauera, kde troubil na lesní roh na místním kůru. V roce 1825 odešel do Prahy a vyučil se nástrojařem u Antona Lipperta (1825−1829). Zkušenosti sbíral při práci v zahraničí (Vídeň, Štýrský Hradec, Terst, Miláno). V roce 1839 si otevřel v Praze společně se svým bratrem Vincentem dílnu na žesťové hudební nástroje (značka Gebrüder Rott). Po dvou letech spolupráce se však rozdělili. V roce 1844 založil August Heinrich filiálku ve Vídni, později prodejní sklady v Benátkách a v Neapoli. Pracoval pro vojenské hudby, zejména rakouskou. Hojně se účastnil světových výstav (1851 London; 1854 München; 1855 Paris; 1862 London; 1867 Paris). Autor vynálezů, které se ujaly jen přechodně (návěštní roh 1849, miniaturní kornet in F se 4 zákružkovými ventily, glagol 1861, strojivové lovecké trubky 1866). Po vyučení u něj pracoval nějakou dobu František Barák a Johann Starý.

Signatura

(1) August Heinrich Rott in Prag + po obou stranách signatury znak dvouhlavého orla s korunou

(2) MUSIKINSTRUMENTEN / FABRIK DES / Aug. Hein. Rott / in Prag. + znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu

(3) Kk. LB + znak dvouhlavého orla s korunou a mečem v pařátu + Musik / Instrumenten Fabrik August Heinrich / Rott in Prag

Archivní materiály

Životopis Františka Karla Rotta. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Literární archiv Památníku národního písemnictví.

Schafhäutl, Karl Emil von: Musikalische Instrumente. In: Hermann, Fr. W. von. Bericht der Beurtheilungs-Commission bei der Allgemeinen Deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahr 1854. München 1855, VI. Gruppe, s. 53–201, s. 176, 183, 184, 185, 200, 201, 233.

Stiasny, Johann: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1858. Prag, Gottlieb Haase Söhne 1858, s. 169.

Dalibor roč. 4, 1861, č. 19, s. 151–152; roč. 5, 1862, č. 4, s. 31.

Oesterreich auf der internationalen Ausstellung 1862. J. Arenstein. Wien 1862. Section II, 16. Klasse: Musikalische Instrumente: s. 62–64, s. 63.

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní. 1. vyd. Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 60.

Podlaha, Antonín: Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. Památky archeologické 34, 1924–25, s. 548.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Ottův slovník naučný, Praha 1904, sv. 21, s. 1011.

Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2, s. 437.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 151.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 336.

Miškovský, Jozef: Rodinná kronika rottovská 1630–1930. Praha: J. Otto, 1930, s. 68, 76–77.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 83, 123.

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4.