Rott, František Karel

[A. H. Rott-Sohn, A. J. Rott-syn]

1850-1917

Životopis

Syn Augusta Jindřicha Rotta. Vyučil se u svého otce (1863/64−1867/68). Po jeho smrti odešel pracovat k Václavu Františkovi Červenému do Hradce Králové (1868–1869). V roce 1869 se vrátil do Prahy a na přelomu let 1869–1870 převzal po smrti otce dílnu, kterou rozšířil na továrnu (zaměstnával asi 40 dělníků). Od roku 1876 dodával nástroje pro rakouskou a španělskou armádu a také na Kavkaz. Hojně vystavoval v zahraničí (1873 Wien; 1886 Kutná Hora – zlatá medaile; 1887 Příbor; 1888 Barcelona), v Rotterdamu získal zlatou medaili. Byl též porotcem na výstavách v Trieste (1882) a Teplicích (1884). V roce 1891 mu byla udělena čestná medaile na Jubilejní výstavě v Praze, zúčastnil se též národopisné výstavy v roce 1895 a jubilejní výstavy Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v roce 1935. Byl dlouholetým členem předsednictva Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze. Vyučil Františka Pelze z Kolína a Jana Votýpku z Benešova. Firmu převzal po jeho smrti J. Pokorný, v roce 1929 Karl Svoboda.

Signatura

(1) AUGUST HEINRICH + Rotts [jiným fontem] + IN PRAG + po obou stranách signatury znak dvouhlavého orla s korunou

(2) Pokračovací škole živnostenské na Král. Vinohradech daroval Frant. K. Rott maj. firmy: / Aug. Jindř. Rotta syn Král. Vinohrady. / 23/4 1912. + rostlinné motivy

(3) továrna na hudební nástroje / Aug. Jindř. Rotta syn / (majitel firmy: František Karel Rott) / Praha - Král. Vinohrady / Hálkova třída číslo 28 / Království České

(4) A. J. Rott syn v Praze + po obou stranách signatury rostlinné motivy

(5) AUGUST HEINRICH Rott [jiným fontem] SOHN IN PRAG [jiným fontem]

Archivní materiály

Životopis Františka Karla Rotta. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Literární archiv Památníku národního písemnictví. 

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949, Archiv hl. města Prahy.

Zeitschrift für Instrumentenbau roč. 7, 1886–1887, č. 35, s. 449.

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127.

Pavlis, Hans: Schematismus sämmtlicher Kapellmeister in der k. und k. österr. Armee für das Jahr 1894. Praha 1894, s. 35.

Neue musikalische Presse 1895, č. 50, s. 25; 1901, č. 5, s. 76; č. 9, s. 140; č. 15, s. 244; č. 20, s. 317; č. 40, s. 503; 1903, č. 40, s. 504.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 156.

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922. Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffman-na, 1921, s. 258.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 704.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Östereich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 398.

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Československý hudební slovník osob a institucím sv. 2, s. 437.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 151.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 336.

Miškovský, Jozef: Rodinná kronika rottovská 1630–1930. Praha: J. Otto, 1930, s. 77–78.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 123–124.

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4.

Berdychová, Tereza: Výstavní činnost společenstva hotovitelů hudebních nástrojů. Musicalia 2014, č. 1−2, s. 53−68.