Rott, Vincenz Joseph

[Vincenc Josef, Vinzenz]

1813-1890

Životopis

V raném věku odešel do Prahy a vyučil se kupectví u pražské firmy Egidi Kriner. Sám se vzdělával v cizích jazycích, takže byl později pověřen jako cestující zástupce firmy. Když se vrátil ze zahraničí, otevřel si v Praze v roce 1839 společně se svým bratrem Augustem Heinrichem dílnu na žesťové hudební nástroje. Po dvou letech spolupráce se však pro neshody rozdělili. Vincent pokračoval jako obchodník s norimberským zbožím a s hudebními nástroji. Nástrojařství se patrně věnoval i nadále, neboť se zúčastnil světových výstav v Londýně v roce 1851 a Mnichově v roce 1854.

Signatura

VINC. J. ROTT. / · PRAGUE · + znak dvouocasého korunovaného lva s mečem v tlapě 

Archivní materiály

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1844. Prag 1844, s. 674, 686.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1846. Prag 1846, s. 730, 743.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1847. Prag 1847, s. 592.

Gontershausen, Heinrich Welcker von: Neu eröffnetes Magazin musikalischer Tonwerkzeuge. Frankfurt a. M.: H. L. Brönner, 1855, s. 439.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag. Prag 1867, s. 87.

Zlatá Praha roč. 8, 1891, č. 7, s. 83.

Prameny a literatura

Ottův slovník naučný, Praha 1904, sv. 21, s. 1011.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 151.

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 336.

Miškovský, Jozef: Rodinná kronika rottovská 1630–1930. Praha: J. Otto, 1930, s. 35–67.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s 123.