Schamal, Karel 2

[Šámal]

1904-?

Životopis

Syn Václava Schamala 2). Převzal vedení firmy svého otce a strýce Bratři Schamalové. Dodával nástroje pro rakouskou armádu. V roce 1928 byla firma prodána K. J. Dvořákovi a Karel Schamal se stal ředitelem továrny Červený&Synové v Hradci Králové. V roce 1945 byl prvním ředitelem zestátněného podniku Amati.

Archivní materiály

K. Schamal: Životopis Václava Schamala, fond Srb-Debrnov, Josef, Literární archiv Památníku národního písemnictví.

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949, Archiv hlavního města Prahy.

Prameny a literatura

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 350.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 106–107.

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří. Kraslice: město a hudba. 1. vyd. Kraslice: Amati, 1970, s. 50.