Schamal, Václav 1

[Šámal, Wenzel, Václav Kliment]

1819-1904

Životopis

Vyučil se u Antona Lipperta v Praze (1832–1837). Po vyučení pracoval ještě jeden rok u Lipperta v dílně, pak odešel do Vídně. Zde postupně pracoval vždy jeden rok u Leopolda Uhlmanna a Franze Bocka. Poté odešel do Linze a pracoval jeden a půl roku u Ignaze Lorenze. Po návratu do Prahy pracoval ještě jeden a půl roku u Augusta Wolfa. V roce 1842 si zřídil vlastní dílnu, získal v Praze měšťanské právo (1851). V roce 1853 byl prvním v Evropě, kdo přijal a konstruoval Painův strojivový mechanismus. S Josefem Kailem spolupracoval na zdokonalení zákružkového strojiva (privilegium 1852), které aplikoval na své nástroje. V letech 1858 a 1862 podnikl obchodní cesty do Ruska a navštívil řadu měst (Moskva, Petrohrad, Varšava, Vilno,…). V roce 1868 předložil k. k. ministerstvu války svůj model signálky, která byla kladně ohodnocena a předepsána následně rakouské armádě. Pro rakouskou zemskou obranu dodal také bubny (1872). Hojně exportoval do Ruska. Vystavoval v Mnichově (1854), Paříži (1855, 1867), Londýně (1862). V roce 1879 převzal firmu jeho syn Karel 1). Vyučil Františka Baráka.

Signatura

WENZL SCHAMAI INPRAG 

Archivní materiály

K. Schamal: Životopis Václava Schamala, fond Srb-Debrnov, Josef, Literární archiv Památníku národního písemnictví.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1846. Prag 1846, s. 743.

Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1847. Prag 1847, s. 592.

Schafhäutl, Karl Emil von: Musikalische Instrumente. In: Hermann, Fr. W. von. Bericht der Beurtheilungs-Commission bei der Allgemeinen Deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahr 1854. München 1855, VI. Gruppe, s. 53–201, s. 176, 183, 185, 186, 200, 233;

Stiasny, Johann: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1858. Prag, Gottlieb Haase Söhne 1858, s. 169.

Oesterreich auf der internationalen Ausstellung 1862. J. Arenstein. Wien 1862. Section II, 16. Klasse: Musikalische Instrumente: s. 62–64, s. 63.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag. Prag 1867, s. 74.

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní. 1. vyd. Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 69. 

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers. 1. vyd. Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 156.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 125.

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku. Separát z: Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 4.

Čížek, Bohuslav. Nástrojové sbírky pražské konzervatoře. Diplomová práce. FF UK, Praha 1983, s 212–213.