Siebenhüner, Josef

?-a1925

Životopis

Výrobce hudebních nástrojů v Schönbachu. Též obchodník s hudebními nástroji. Nabízel všechny druhy hudebních nástrojů včetně harmonik a hracích strojů. Některé nátrubkové nástroje nabízel také s pístovým strojivem. Hojně se účastnil výstav, kde získal několik ocenění (1871 Cheb – zlatá medaile; 1871 Trieste; 1881 Cheb; 1884 Teplice; 1892 Cheb – zlatá medaile; 1893 Ústí nad Labem – zlatá medaile, 1897 Brussel – střírbná medaile). Po jeho smrti se vedení obchodu ujali sourozenci Biedermannové a pokračovali pod názvem Josef Siebenhüner´s Nachfolger.

Archivní materiály

Preis-Courant der Musik-Instrumenten- u. Saiten-Fabrik von Josef Siebenhüner in Schönbach bei Eger (Böhmen), nedat. [p1892]. Národní muzeum − České muzeum hudby, sign. Patočka 73.

Engl, Rafael: Oesterreichs Cremona. Ein kurzgefasster Ueberblick über die Entstehung, Weiterentwicklung, sowie über die gegenwärtige Bedeutung der Musik-Instrumenten-Industrie in der Stadt Schönbach bei Iger in Böhmen. Schönbach: Verlag der Genossenschaft der Musikinstrumentenhändler und Musikinstrumentenmacher in Schönbach bei Eger, [1897], s. 23.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 160.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 717

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 406.