Slavický, Klement

23. 11. 1863 – 21. 12. 1941

Životopis

Narozen 23. 11. 1863 v Bystřici pod Hostýnem, po absolvování varhanické školy v Brně u L. Janáčka (1884) se vrátil do svého rodiště, do roku 1909 působil jako varhaník v Bystřici a na Hostýně, ředitel kůru a sbormistr. Kromě toho provozoval houslařskou dílnu, věnoval se především výrobě a opravám houslí a viol. Pracoval podle vzorů italských mistrů, vyrobil četné nástroje, z nichž jedny housle měl ve své sbírce J. Kocian, jednu violu postavil pro svého syna Klementa Slavického ml. (1910 – 1999), který s ní absolvoval pražskou konzervatoř. Později působil jako ředitel kůru, sbormistr a kapelník v Tovačově (1909) a Přerově (1921), kde se již houslařskému řemeslu věnoval pouze příležitostně.

Prameny a literatura

Československý hudební slovník osob a institucí. 2 sv. Praha: Státní hudební vydavatelství 1963-6, s. 516.