Stark, I.

[Joseph?]

1. pol. 19. století

Životopis

ve zpracování